Какво може да продавате

Bazarino е място, където занаятчии, артисти и колекционери могат да продават своите ръчно изработени предмети, винтидж продукти и материали за изработка на тези продукти.

1. Собственоръчно изработени продукти

С изключение на винтидж и материалите за изработка на продукти, категориите в Bazarino са за ръчно изработени артикули. Продуктите трябва да са изработени лично от собственика на магазина в Bazarino (или групата, която участва в магазина).
Следват правила какви продукти могат да се публикуват в Bazarino.
 Какво означава собственоръчно изработени продукти?

 • За да се счита за собственоръчно изработен продукт, продавачът трябва да е създател на дизайна.
 • Реставрирани или поправени вещи не се считат за ръчно изработени.
 • Продажбата на масови продукти в Bazarino не се допуска.
 • Не може да публикувате артикули, които не са изработени от вас или членовете на магазина. Това е препродажба и не се позволява в Bazarino.

Публикации на продукти, които не отговарят на изискванията в Bazarino, подлежат на премахване без връщане на такси или премахване на профила на лицата публикували артикулите.

Група от продукти или подаръчни комплекти
Възможно е публикуването на група от продукти или подаръчни комплекти, които са с една обща цена.

 • Всички продукти трябва да са изработени от собственика на магазина.
 • Предметите от групата да съставляват нов продукт с уникален дизайн.

Публикации, които не отговарят на изискванията ще бъдат премахвани от Bazarino без връщане на такса.

2. Доставчици на материали за направата на ръчно изработени продукти

Материали (например: прежда, мъниста, учебни книги, модели, инструменти, платове), които се ползват за направата на ръчно изработени продукти се публикуват в Bazarino в категория Материали. Тези материали могат да бъдат или ръчно изработени или масови продукти.

 • Правилата за саморъчно изработени продукти не се отнасят за Материали.
 • Тези материали трябва да спомагат изработката на нов продукт със собствен дизайн или са част от новия продукт.

3. Винтидж продукти

Винтидж продукти и колекции могат да се продават в Bazarino.
Следните правила се отнасят за винтидж продукти, които могат да се публикуват в Bazarino:

 • В категорията Винтидж се публикуват продукти, които са поне 20 години стари.
 • Предмети, които са поправени или реставрирани, за да изглеждат в първоначалния си вид, могат да бъдат публикувани в Bazarino.

4. Услуги
Публикуване на всякакъв вид услуги в Bazarino е забранено.

5.Забранени продукти

Следните продукти са забранени за публикация в Bazarino:

 • Алкохол;
 • Цигари и тютюн;
 • Хранителни продукти;
 • Козметика;
 • Наркотици и продукти за приемане на наркотици;
 • Лекарства;
 • Животни;
 • Човешки органи;
 • Порнографски материали;
 • Оръжие;
 • Опасни материали (например: запалими, експлозиви, корозивни вещества, отрови и др.);
 • Недвижими имоти;
 • Моторни превозни средства (например: автомобили, мотоциклети, кораби и лодки, ремаркета и др.);
 • Публикации, които насърчават, подкрепят или прокламират омраза, основани на: раса, етническа принадлежност, религия, пол, полова идентичност, физически увреждания,сексуална ориентация;
 • Публикации, които промотират или насърчават към извършване на нелегални дейности;

Bazarino си запазва абсолютното право да прекратява профили с подобно съдържание.

Български English